L’Ajuntament aprova les bases d’elaboració del nou POUM i el seu Pla de Participació Ciutadana

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar dijous passat, en el decurs del ple ordinari de gener, el document que inclou les bases d’elaboració i el pla de participació ciutadana del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que ha de ser el document de planificació sobre el qual es desenvolupi el municipi durant les properes dècades. El nou POUM ha de ser el document que substitueixi les encara vigents Normes Subsidiàries de Planejament, en vigor des de 1981.  L’elaboració del nou planejament té com a element fonamental garantir la participació dels veïns i veïnes i dels propietaris de Montbui i dels diferents agents que intervenen en el municipi.

El regidor d’Hisenda, Transició energètica, planejament i Fons Next Generation Adrià Castelltort va exposar els elements bàsics del document redactat per l’empresa Taller d’Arquitectura i Territori SLP. Així les línies del treball del nou POUM atendran criteris de sostenibilitat social (garantir l’accés a l’habitatge), sostenibilitat ambiental (treballar per la descarbonització i per preservar la biodiversitat del municipi) i sostenibilitat econòmica (que les actuacions siguin possibles de fer).

Adrià Castelltort va descriure els quatre àmbits principals on incidirà especialment el nou POUM: mobilitat, teixit urbà, territori i activitat.

Pel que fa a la mobilitat, Castelltort va remarcar que s’aposta per “fomentar la mobilitat activa entre els diferents nuclis. Ja està fet el vial entre el Nucli Urbà i la deixalleria, i ja estem treballant en la continuació d’aquest vial entre el Nucli Antic i el mateix polígon i també es tindrà en compte la connexió de La Mallola amb la Via Blava del riu Anoia per afavorir la connexió amb el Nucli Urbà. També es tindrà en compte la necessitat de facilitar la unió amb Igualada de forma peatonal així com la pacificació de la Carretera de Valls al Nucli Antic”.

En l’àmbit de teixit urbà, el regidor de Planejament montbuienc va assenyalar que “Montbui té una posició geogràfica privilegiada. Podem garantir habitatge assequible amb un entorn privilegiat i una bona qualitat de vida. Treballarem des de dues estratègies: la regeneració urbana i completar les zones de creixement urbanístic, la trama urbana, amb coherència”. En aquest mateix àmbit, Castelltort va assenyalar que “articularem els eixos de comunicació per garantir afluència de persones en els àmbits més comercials i també estudiarem els possibles usos d’espais de gran format i amb valor estratègic com serien els Tints del Closa al Nucli Urbà o la mateixa antiga fàbrica de Cal Truco al Nucli Antic”.

Pel que respecta a l’àmbit de territori, les quatre línies estratègiques que marcaran l’elaboració del POUM seran, segons va explicar Adrià Castelltort, “la protecció del patrimoni natural (entorn de qualitat per l’oci, espais per a activitat agrària i garantir la biodiversitat), blindant el territori a possibles projectes a gran escala d’energies renovables. Una segona línia seria assegurar que els espais rurals siguin una bona zona per viure -garantir les seves activitats econòmiques-. Una tercera línia seria prioritzar la xarxa bàsica de camins per articular la població, per oci i per combatre els incendis i, com a quarta línia, la protecció d’elements específics com ara el Torrent de les Bruixes, les fonts, La Tossa, la serra de Collbàs, l’entorn del riu Anoia, el Torrent Garrigosa, etc.”.

Pel que fa a l’apartat d’activitat, el nou POUM tindrà com a prioritat “afavorir el comerç i els serveis de proximitat; fomentar la creació d’eixos cívics, flexibilitzar normatives per garantir la ubicació d’activitats econòmiques -per exemple als baixos d’alguns edificis- i també s’estudiarà la possibilitat d’ampliar alguna de les zones industrials”, com va detallar Adrià Castelltort.

Per fer el seguiment del projecte d’elaboració del POUM es creen una comissió tècnica (amb representació de tècnics de l’ens i càrrecs electes) i una comissió política (on participaran regidors de tots els grups representats al Ple municipal).

La regidora de Participació Ciutadana, Convivència i Persones Núria Sánchez Palos va explicar les premisses del pla de participació i va assenyalar que “és molt important que els veïns i veïnes es facin seu el POUM, i per a això és important que utilitzem  llenguatge fàcil: que s’entengui de què parlem”.

Núria Sánchez va exposar els tres moments clau a nivell de participació. Una fase inicial on hi haurà molta informació a l’abast de la ciutadania (material de difusió, pàgina web del POUM), la qual podrà participar també en diferents sessions i tallers participatius, fer suggerències i aportacions, etc.

També hi haurà una segona fase participativa on l’equip redactor del POUM realitzarà atenció tècnica a aquelles persones que estiguin interessades a conèixer més sobre el POUM i una darrera fase de participació d’atenció individualitzada per a totes les persones que facin al·legacions durant el seu procés d’elaboració.

Les bases d’elaboració del nou POUM i el seu Pla de Participació Ciutadana es va aprovar amb els vots a favor dels regidors de l’Equip de Govern (Ara Montbui), de la regidora de Som Montbui-ERC i amb les abstencions dels regidors del PSC Montbui i també del representant de Vox.

L’elaboració del POUM va a càrrec de l’empresa Taller d’Arquitectura i Territori SLP, i té un cost de 113.740 euros (l’Ajuntament ja ha aconseguit una subvenció de 40.000 euros, i podrien arribar-ne més ajuts).

Cal recordar que l’Equip de Govern municipal va portar al ple del passat mes de juliol el desistiment de la proposta de POUM anterior, la qual va quedar únicament aprovada en fase inicial durant el mes d’abril de 2019, just uns dies abans de les eleccions que van suposar un canvi de govern en el consistori.

Els tres principals motius que van portar a desistir de l’anterior proposta són la renúncia de l’empresa que havia treballat en la proposta anterior, la consideració d’haver-se realitzat amb poca participació, i també que la configuració del consistori actual, el 2023, és molt diferent a quan va començar l’anterior proposta, tot just ara fa 10 anys, el 2013.

Posted in Uncategorized.