L’ajuntament de Santa Margarida de Montbui comença un nou procés de redacció del POUM, amb la màxima voluntat participativa

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui elaborarà un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). L’objectiu del nou POUM és treballar per fer possible aquest fonamental document estratègic, a través d’un mecanisme on es garanteixi la participació dels veïns i veïnes i dels propietaris de Montbui i dels diferents agents que intervenen en el municipi.

El regidor d’Urbanisme montbuienc Adrià Castelltort recorda que “l’ordenació urbanística ha de ser representativa políticament i a nivell de ciutadania. Cal iniciar de nou un procediment de planejament urbanístic que pugui ser participat per part de tots els veïns i veïnes”. L’Ajuntament montbuienc ja ha encarregat la redacció i tramitació del nou POUM a l’empresa Taller d’Arquitectura i Territori, empresa guanyadora de la licitació corresponent, i que realitzarà aquests treballs per 113.740 euros.

Cal recordar que l’Equip de Govern municipal va portar al ple del passat mes de juliol el desistiment de la proposta de POUM anterior, la qual va quedar únicament aprovada en fase inicial durant el mes d’abril de 2019, just uns dies abans de les eleccions que van suposar un canvi de govern en el consistori.

Els tres principals motius que van portar a desistir de l’anterior proposta són la renúncia de l’empresa que havia treballat en la proposta anterior, la consideració d’haver-se realitzat amb poca participació, i també que la configuració del consistori actual, al 2023, és molt diferent a quan va començar l’anterior proposta, tot just ara fa 10 anys, al 2013.

El POUM és el document estratègic que classifica el sòl, el model d’implantació urbana, defineix l’estructura general de l’ordenació i com es portarà a terme el desenvolupament del municipi (vies de comunicació, equipaments, habitatge, protecció de l’entorn natural, etc).

Posted in Uncategorized.