Documentació


Aquí podeu consultar els diferents documents que s’aniran generant durant el procés de redacció i tramitació del POUM de Santa Margarida de Montbui. Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.

Documents de l'avanç de planejament del POUM de Santa Margarida de Montbui

Aprovació de l’avanç de planejament del POUM de Santa Margarida de Montbui

Avanç de planejament del POUM de Santa Margarida de Montbui

Document Inicial Estratègic del POUM de Santa Margarida de Montbui

Documentació gràfica:

I.01 Encaix territorial

I.02 Delimitació terme municipal

I.03 Pla Territorial Parcial Comarques Centrals

I.04 Pla Director Urbanístic Conca d’Òdena

I.05 Règim del sòl

I.06 Eixos vertebradors

I.07 Equipaments

I.08 Vies i espais urbans

I.09 Àmbits i elements objecte de protecció (1)

I.09 Àmbits i elements objecte de protecció (2)

I.09 Àmbits i elements objecte de protecció (3)

I.09 Àmbits i elements objecte de protecció (4)

I.09 Àmbits i elements objecte de protecció (5)

I.10 Planejament vigent-refós. Urbà i urbanitzable (1)

I.10 Planejament vigent-refós. Urbà i urbanitzable (2)

I.10 Planejament vigent-refós. Urbà i urbanitzable (3)

I.10 Planejament vigent-refós. Urbà i urbanitzable (4)

I.10 Planejament vigent-refós. Urbà i urbanitzable (5)

I.11 Planejament vigent-refós. No urbanitzable (1)

I.11 Planejament vigent-refós. No urbanitzable (2)

I.11 Planejament vigent-refós. No urbanitzable (3)

I.11 Planejament vigent-refós. No urbanitzable (4)

I.11 Planejament vigent-refós. No urbanitzable (5)

I.12 Creixement històric Nucli urbà

I.12 Creixement històric Nucli antic

I.13 Tipologies edificatòries en el Nucli urbà

I.14 Alçades de l’edificació en el Nucli urbà

I.15 Usos en planta baixa en el Nucli urbà

I.16 Tipologies, alçades i usos en el Nucli antic