Documentació


Aquí podeu consultar els diferents documents que s’aniran generant durant el procés de redacció i tramitació del POUM de Santa Margarida de Montbui. Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.

ACTUALITZACIÓ (4 de juliol de 2024):

Consulteu tota la informació sobre l’AVANÇ DE PLA DEL POUM:

a) Memòria

b) Plànols d’informació

c) Plànols de proposta i alternatives

d) Memòria social

e) Document inicial Estratègic redactat per l’equip d’ambientòlegs Anthesis Lavola 

Consulteu AQUÍ el certificat d’acord de Ple de data 20-6-2024

Consulteu AQUÍ la publicació realitzada en el diari ARA 4-7-2024

Consulteu AQUÍ la publicació realitzada en el setmanari LA VEU 5-7-2024

Consulteu AQUÍ la publicació realitzada en el DOGC 5-7-2024

Consulteu AQUÍ la publicació realitzada en el BOPB 4-7-2024

Recordeu que també podeu accedir a més informació:

Consulteu el DOCUMENT DE BASES D’ELABORACIÓ DEL POUM

Consulteu el PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM

Consulteu l’ESQUEMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL POUM