Presentació de l’alcalde

FEM ENTRE TOTS EL POUM DE MONTBUI

Us presento aquesta nova eina tecnològica perquè tingueu tota la informació i perquè pogueu participar en l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Montbui. Aquesta és la normativa que permet ordenar el territori del nostre municipi, establint què es pot fer i què no es pot fer en relació als usos i contruccions. El POUM defineix on i què es pot construir, quins terrenys han de mantenir-se com a espais naturals o agrícoles, on han d’anar els equipaments per a la comunitat, etc.

L’elaboració del POUM al nostre municipi, tal i com mana la legislació vigent, ha de ser fruit del treball conjunt de la comunitat. Per aquesta raó, la participació ciutadana és fonamental en la seva elaboració.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui impulsa un procés participatiu conduït per l’empresa Lavola, que ha d’aconseguir la incorporació del posicionament de la ciutadania respecte els grans temes en què ha d’incidir el nou planejament municipal. L’objectiu final d’aquest procés participatiu i consultiu és generar debat i realitzar aportacions consensuades que permetin enriquir la tasca de l’equip redactor del nou POUM. La participació ciutadana, bàsica per expressar les pròpies opinions, per influir en la presa de decisions i perquè el resultat final sigui fruit de les aportacions de tothom.

Per tot plegat us convido a prendre part en aquest important procés participatiu amb un alt sentit de responsabilitat i generositat. La informació, l’anàlisi i la participació: tres elements cabdals en l’elaboració d’aquest POUM, bàsic per avançar plegats en la millora del nostre municipi.

 

Teo Romero Hernández.
L’Alcalde