Redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del nostre municipi

planificant el territori

El POUM és un instrument que ordena urbanísticament Santa Margarida de Montbui i el seu terme municipal.

futur sostenible

EL POUM dissenya el desenvolupament i creixements futurs del nostre municipi tenint en compte criteris de sostenibilitat.

un procés obert

La redacció del POUM és un procés que compta amb la participació de la ciutadania.


NOTÍCIES

Digues la teva formulant al·legacions

Properament finalitza el període d’exposició pública del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Margarida de Montbui. Recorda que pots consultar tota la documentació del POUM aprovat inicialment i, si s’escau, dir-hi la teva formulant una al·legació. Per presentar una al·legació, hi ha dues opcions disponibles: Presencialment a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (Carretera […]

El POUM aprovat inicialment a la teva disposició

El passat 3 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu (POUM), com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori de Santa Margarida de Montbui. Amb això, s’ha iniciat un període legalment reconegut de participació ciutadana, l’anomenada exposició pública del POUM. En aquest termini, que s’allargarà durant […]