El POUM aprovat inicialment a la teva disposició

El passat 3 d’abril de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística de Manlleu (POUM), com a instrument d’ordenació urbanística integral del territori de Santa Margarida de Montbui.

Amb això, s’ha iniciat un període legalment reconegut de participació ciutadana, l’anomenada exposició pública del POUM. En aquest termini, que s’allargarà durant 60 dies hàbils, tota la documentació aprovada estarà disponible per a la consulta de qualsevol persona interessada, fent ús d’aquest enllaç. A partir d’aquestes consultes, si s’escau, es podran formular les anomenades al·legacions. Les al·legacions són escrits en què s’exposen els motius per sol·licitar determinats canvis o consideracions sobre la proposta aprovada. Per presentar una al·legació, hi ha dues opcions disponibles:

Per poder resoldre consultes i dubtes, s’ha creat la denominada Oficina del POUM per tal que la ciutadania, concertant prèviament una cita, pugui resoldre dubtes i consultes directament amb l’equip redactor. Properament s’indicarà l’horari d’atenció d’aquesta oficina.

A més a més, paral·lelament a aquest període d’exposició pública, el POUM aprovat inicialment es sotmetrà al tràmit d’informe dels organismes competents i a l’audiència dels municipis veïns. Amb totes les aportacions recollides durant aquesta etapa, es faran els ajustos que s’estimin oportuns per tal de procedir a l’aprovació provisional del POUM, pas previ a l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor.

Fem entre tots el POUM de Montbui…ParticipaMONTBUI

Posted in Uncategorized.