Redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del nostre municipi

planificant el territori

El POUM és un instrument que ordena urbanísticament Santa Margarida de Montbui i el seu terme municipal.

futur sostenible

EL POUM dissenya el desenvolupament i creixements futurs del nostre municipi tenint en compte criteris de sostenibilitat.

un procés obert

La redacció del POUM és un procés que compta amb la participació de la ciutadania.


NOTÍCIES